با ما تماس بگیرید

09127641050

لوله کاروگیت

لوله کاروگیت چیست؟

 

لوله کاروگیت،از نوعی  لوله هایی هستند که ساختار آن‌ها با دیگر لوله‌های پلیمری، متفاوت است. دیواره سطح خارجی این لوله‌ها به گونه است حلقویشکل که ساخته شده است تا بتواند در مقابل فشارهای وارد شده از محیط، مقاومت از خود نشان دهد .
لوله کاروگیت، گونه ای ازلوله پلی اتیلن دوجداره هست که از جهت مهندسان موردتایید واقع شده به گونه ای که مصرف از آن‌ها، هر روز بیشتر در سیستم‌های لوله کشی می شود و در حال زیاد شدن می باشد. این لوله‌های پلاستیکی درشرایط مشگل  وسخت  عملیاتی پایپینگ، خواص خود رانگه می دارد. از گونه های لوله‌های کاروگیت دراندازه متفاوت برای کارکرد در شبکه‌های لوله کشی منتقل کردن آب و فاضلاب، به خصوص شیوه های دفع ثقلی،استفاده میشود .

عامل های زیادی هستند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم،موثربر قیمت لوله کاروگیت هستند ؛ قیمت بین مللی مواد سازننده پلی اتیلن، عواملی چون :1 قطر و وزن لوله، 2طول شاخه لوله‌ها و 3نوسانات قیمت مواد نفتی قیمت این لوله‌های کاروگیت دوجداره موثر باشد .

آشنایی با ساختار و نحوه تولید لوله کاروگیت

لوله کاروگیت،از نوعی  لوله هایی هستند که ساختار آن‌ها با دیگر لوله‌های پلیمری، متفاوت است سطح دیواره خارجی این لوله‌ها کاروگیت به گونه ای حلقوی می سازنند تا بتواند درمقابل فشارهای به وجود امده از اطراف ،از خود مقاومت نشان دهد؛سطح دیواره داخلی این لوله‌ها کاروگیت به طور معمول یکدست و یکنواخت است؛ این کارسبب میشود اصطکاک بین سیال داخل لوله وسطح دیوارهاکاهش پیدا کند وباعث ایجاد رسوب گیری داخل  لوله غیرانجام می باشد.

ساخت لوله‌های پلی اتیلن در کارخانه سازنده به شیوه اکستروژن انجام می گردد همه ی با رعایت استانداردهای صنعت از اغازین مرحله ساخت لوله کاروگیت تا مرحله ی انبار ونگه داری آنها به به طور تمام در کارخانه انجام می گردد اکستروژن به روشی گفته می شود که مواد اولیه ساخت  پلی اتیلن (به طور معمول گرانول‌های صاف پلی اتیلن با گرید PE80) داخل یک محفظه اکسترودر شده و درایجاد گرمای بسیار زیاد، ذوب می شوند؛ اگر عامل دمایی در این مرحله در مقدار های مختلف تنظیم شود، محصولات متفاوتی از لوله‌های کاروگیت دوجداره ساخته میشود که هرکدام ویژگی های بخصوص خو را دارا هستند .

در مرحله بعد، پلی اتیلن مذاب از درون قالب‌های مخصوص عبور می کند و به شکل لوله در می آید؛ برای اینکه دیواره خارجی لوله کاروگیت به شکل آجدار یا حلقه حلقه شکل گیرد، این مرحله باید تحت شرایط خلاً و قالب‌های دوار مخصوص انجام شود. پیوسته بودن قالب گیری و تنظیم بودن دما در این مرحله، اهمیت بسیار زیادی دارد.

زمانی که قالب گیری به تمام شد، لوله‌های کاروگیت داغ ازداخل محفظه بیرونی می شوند؛ در پایان این خط، شیرهای آب قرار می گیرند مسئولیت آن‌ها سردکردن لوله‌های خارجی از خط ساخت هست. درنتیجه ،تعدادی از لوله‌های پلی اتیلن کاروگیت برای کنترل کیفیت به آزمایشگاه ارسال می گردد تا ازمایش های مرتبط روی آن‌ها انجام گیرد.

لوله کاروگیت، قوی و انعطاف پذیر

لوله‌های کاروگیت که در بازارفروش برای استفاده گوناگون مصرف می گردد،خصوصیات ویژه ای دارند که سبب متفاوت بودن آن‌ها از لوله‌های گذشتهمی شود . این لوله‌ها کاروگیت در مقابل شرایط اطراف ازبه وجود امدن تغییراتی مانند :1 فشار

،2 دما،

 3شیب زمین،

 4انحراف لوله،

 5قوس،

6ضربه،

 7خمیدگی،

 8سایش،

9 خوردگی شیمیایی

،1 رسوب گرفتگی

11 اثرات اسیدها

12 گازهای خورنده

مقاومت خود را حفظ می کنند .

به وسیله همه ی خصوصیات بالا ، از این لوله‌ها کاروگیت دراندازه های متفاوت در شبکه‌های لوله کشی فاضلاب و سم پاشی کشاورزیمصرف می گردد. یکی دیگر از خصوصیات لوله پلی اتیلن دوجداره، قابل انعطاف بودن این لوله هاست ؛ این لوله‌ها کاروگیت کارکردهای مختلف دارند و هم در راه های مستقیم و هم درراه های ناجور و سطح شیب دار، به به شکل سطحی و دفنی می تواند نصب شود .

پایداری و عمرزیاد، باارزش ترین لوله کاروگیت در خط های لوله کشی

، لوله‌های کاروگیت در منتقل کردن آب و فاضلاب و سیستم‌هایسم پاشی می توانند تا حدود ۱۰۰ سال سالمبماند .همچنین که در بخش پیش نیزگفته  شد، این لوله‌ها کاروگیت در هرموقعیتی می توانند خصوصیات و ویژگی‌هارا نگه دارد. ساخت این محصولات،نتیجه ی سال‌ها پژوهش بر روی پلی اتیلن بوده است، درهمین طور این لوله‌ها کاروگیت ازسوی سازمان‌های استانداردمورد تایید  قرار گرفته اند.

انجام لوله کشی با لوله کاروگیت بسیار در هزینه ها صرفه جویی می کند.

از بهترین ترین ویژگی‌های این لوله‌های کاروگیت دوجداره مقرون به صرفه بودن در هزینه‌های نصب و اجرای خط های لوله کشی شهری و روستایی و تسریع در نصب و حمل و نقل، است لوله کاروگیت کم وزن دارند و به همین سبب لوله کاروگیت به جای نصب به اسانی  انتقال می گردد سطح دیواره این لوله‌ها کاروگیت به هیچ عنوان زنگ نمی زند و پوسیده نمی گردد و خوردگی نخواهد داشت به همین سبب، لوله‌ها کاروگیت می توانند تا زمان زیادی در خط لوله بماند و به تعمیرات یاجابگزینی احتیاج ندارد.