با ما تماس بگیرید

09127641050

لوله فاضلابی

 

لوله کشی ساختمان بسیار پر اهمیت در ساختمان است که باید  حتما به طور کامل اساسی و تخصصی  انجام گیرد ، در لوله کشی ساختمان ، لازم است که با  رعایت قوانین اساسی و مناسب درست لوله کشی صورت گیرد

 

 لوله کشی فاضلاب

 

 

لوله کشی فاضلاب برای دومین باراحتیاج  به عملیات تاسیساتی دارد که حتما با خراب کردن  و از دست رفتن قشنگی معماری خانه به همراه است و بعضی اوقات دومین بار  لوله ها فاضلاب باید به طور روکار مصرف شود  و قشنگی  ساختمان به طور کامل  گرفتار نقص  می شود

 

1)لوله کشی فاضلاب براصل قوانین ثبت شده در قانون های ملی ساختمان

2)لوله کشی فاضلاب با مهارت های مجزا برای آب سرد و گرم

3)لوله کشی فاضلاب ساختمان اساس افقی بودن لوله ها باید رعایت شود (بسیار مهم)

4) موارد مانع از بازگشت آب در لوله ها باید رعایت شود

5) نکات مرتبط به انقباض و انبساط لوله ها باید رعایت شود

6) موارد حفظ کننده از ترک خوردن سرامیک به وسیله موج گرمایی داخل لوله ها باید رعایت شود

7) اساس حفاظت قشنگی  معماری ساختمان در ایجاد لوله کشی باید رعایت شود

 

در این حوزه با تذکر دادن این نکته لازم  است که استاندارد ها با پایین ترین هزینه ها انجام شود ، رعایت استانداردها (استفاده از مناسب ترین  شیرآلات و تاسیسات بهداشتی ،با رعایت قوانین ملی ساختمان و نشریه های تاسیساتی ) و به همین صورت اساس با ارزش در لوله کشی ساختمان ( عبارت اند از حفظ لوله ها ازاسیب وگرما و … و با رعایت قوانین استاندارد درمتصل کردن پمپ و … ) تا اندازه ی  قابل اهمیت می توان از هزینه ها بکاهد و از دوباره کاری مانع شود

 

لوله کشی و ایمنی ساختمان

 

تاحدودی هر لوله کش با مهارت بر این مسئله مهم تاکید دارد که لوله کشی فاضلاب ساختمان رابطه نزدیک با ایمنی ساختمان دارد ، مطالعه ی انجام شده بررسی می شود و می یابیم که دلیل زیادی از فرو ریختن ساختمان های کهنه و کارافتاده، نم دادن ارام لوله ها از لوله کشی فاضلاب غیراساسی ساختمان در سال های متوالی دارد.

 

 

 

برای همین در حوزه ی بازسازی ساختمان به این نکته باید متذکر شویم  که مطالعه بعضی تاسیسات مثل  لوله کشی مثل مطالعه ژئوتکنیکی و لرزه ای بسیارلازم است

 

لوله کشی ساختمان ، از چنین مسئله ای  است که درحوزه امکانات صورت می گیرد ، پس از گذشت افراد برای این که به طور دائم  به اب دسترسی داشته باشد ، شروع به ایجاد لوله کشی فاضلاب ساختمان می کند  لوله کشی آب و فاضلاب در ساختمان شاید در ظاهر شباهت داشته باشند  ، اما در مورد  اجرا وکارایی به طور کامل متفاوت بوده و محاسبه ها  و فرضیه ها  به طور کامل جدا است

 

 

 

 

مزایای انجام لوله کشی به صورت اصولی و استاندارد

 

تجربیات همواره ثابت میکند  که استانداردها و قوانین لوله کشی رعایت شود، مزایا و فواید زیادی دارد که عبارت اند :

 

1 ) ایمنی در لوله ها باید رعایت شود  ( در لوله کشی درست سرعت آب و حرکت فاضلاب موثردر لوله ها فاضلاب نظارت شود .)

 

2 ) درست سازی و صرفه جویی اقتصادی در کار  لوله کشی فاضلاب

 

3 ) استفاده درست از تاسیسات و تجهیزات مرتبط به لوله کشی فاضلاب ساختمان

 

4 ) مانع از تکرار کار و خطا ها به دلیل مانع از اعمال سلیقه فردی

 

با توجه به مورد ها ی  بالا ، لوله کشی آب و فاضلاب بر اساس و مقررات کامل علمی تاکید دارد .فصل مشترک این مقررات این است که بر اساس این مقررات باید حتما تذکرات بهداشتی در ارجهیت لوله کشی آب و یا فاضلاب  انجام قرار گیرد . بر این اصل ، باید حتما  توجه داشت که مانند مثال احتمال خراب شدن  لوله ها که از  کجا عبور کنند که کم شود ( مثلا از خاک ها و مکان هایی که احتمال پوسیدگی دارد تا حد امکان عبور نکنند) ، دوما این که لوله های فاضلاب بایدا ندازه کمی پایین تر از لوله های آب قرار گیرند .

 

لوله کشی فاضلاب

در لوله آب ساختمان  باید فشار کافی و مورد احتیاج ساکنین ساختمان  را تامین کنند . اما در لوله کشی فاضلاب حتما باید این مورد رعایت شود که سرعت فاضلاب به اندازه ای کم نباشد که فاضلاب در لوله گیر کردن سبب شود که لولهکامل مسدود گردد

 

تمام این ها  ، تشکیل دهنده برای. استانداردهای برای لوله کشی آب و فاضلاب است

 

مواری برای ایجاد اصولی لوله کشی آب و فاضلاب  ساختمان

 

1) باید فشار حد اقلی در ساختمان های مسکونی یا اداری ، برایافراد ایجاد شود ، اگر این فشار تامین نگردد ممکن است ، لوله کشی آب کارامدی  خود را از دست می دهد . برای ایجاد فشار در ساختمان های مرتفع، باید از پمپ استفاده کرد.

 

2 ) در ایجاد تجهیزات بهداشتی مانند دستگاه های گرمایشی که از آبمصرف می کنند یا خود آبگرمکن ها ، این نکته را فراموش نباید کرد که باید انبساط آب در اثر گرما سبب خراب شدن  به تجهیزات گردد.

 

3) یکی از نکات بسیار مهم  که به بسیار در لوله کشی پر اهمیت است ، پوستگی لوله  آب و فاضلاب می باشد . متاسفانه مصرف از لوله های گذشته آهنی سبب می گردد که پوسیدگی در لوله های آهنی زیاد اتفاق می افتد. این پوسیدگی که در طی زمان طول کشد ، مسئله  زیادی میتواند  درست  کند ( مانند ریزش سقف !) برای همین تا حد  اامکان باید  از لوله های پلیمری استاندارد مصرف گردد .